Diamond odešel do nového domova

Dnes náš milovaný Diamond odešel do nové rodiny :)