New photos of Litter B

7 týdnů / 7 weeks

Bijou Beau White Star Bohemia Kennel

Bright Diamond White Star Bohemia

Brown Sugar White Star Bohemia Kennel